در صورت تایید مشخصات زیر بر روی دکمه پرداخت کلیک نمایید.

مبلغ قابل دریافت : تومان
نام و نام خانوادگی
پست الکترونيکي
شماره تلفن
نوع دستگاه
نام دهکده