قوانین سایت

کسانیکه برای اولین بار خرید می نمایند، روند خرید برای آنها اندکی وقت گیر تر است.
در صورتیکه سایت برای شما Apple ID بسازد، رایگان خواهد بود. شما میتوانید با برقراری یک تماس از مشخصات آن آگاهی یابید و سپس رمز آن را تغییر دهید
ممکن است سایت از جی میل شما برای پلاس زدن این سایت استفاده کند، در صورت عدم رضایت میتوانید آن را کنسل نمایید
خرید افراد زیر 18 سال بدون هماهنگی باولی مجاز نمی باشد سایت هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه ندارد .