چرا رمز جی میل شما دریافت می شود؟

به دو صورت امکان فروش جم وجود دارد:

  • دریافت لینک بازی
  • با این کار رمز جی میل شما به کسی داده نمی شود ولی بازی شما به یک اکانت دیگر لینک داده می شود. از آنجایی که لینک بازی فقط یک بار قابل انجام است، این امر باعث میشود در صورت تمایل به خرید از یک سایت دیگر شما قادر به این امر نباشید و معمولا در چنین شرایطی از شما مبلغی برای پس دادن اکانت درخواست میشود.

  • دریافت جی میل و رمز بازی
  • در این روش بعد از خرید جم برای شما ، شما می توانید رمز جی میل خود را عوض کنید